Zaliczka a zadatek – kluczowe różnice

W świecie nieruchomości często spotykamy się z pojęciami zaliczki i zadatku, które, choć mają taką samą funkcję, znacząco się różnią, a używanie ich jako synonimy może mieć tragiczne konsekwencje.

Zarówno zaliczka, jak i zadatek pełnią funkcję zabezpieczenia umowy przedwstępnej sprzedaży. Ich kolejną cechą wspólną jest to, że w przypadku pomyślnej finalizacji umowy, najczęściej zostają zaliczane na poczet całkowitej ceny transakcji.

Jednakże, w sytuacji gdy umowa nie dojdzie do skutku, zasady zwrotu różnią się dla zaliczki i zadatku.

Zaliczka:

  • Jest zawsze zwracana osobie, która ją wpłaciła. Nawet jeśli transakcja nie dojdzie do skutku.

Zadatek:

  • Jeśli do nieudanej transakcji przyczyni się kupujący, sprzedający może zatrzymać zadatek jako rekompensatę.
  • W przypadku, gdy to sprzedający jest winny niepowodzenia transakcji, zobowiązany jest zwrócić kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

Należy jednak pamiętać, że niezależnie od rodzaju przedpłaty, jeśli umowa zostanie rozwiązana lub niewykonana z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, zaliczka lub zadatek zostaje zwrócony kupującemu.

Co w sytuacji problemu z uzyskaniem kredytu?

Teoretycznie, brak uzyskania kredytu jest sytuacją, za którą odpowiada kupujący. Niemniej jednak, w sądownictwie były rozstrzygnięcia, które odpowiedzialnością nie obarczały żadnej ze stron, co skutkowało zwrotem zadatku.

Aby uniknąć nieporozumień, warto dodatkowo sprecyzować warunki zwrotu zadatku. Dobrą praktyką może być określenie, że zwrot nastąpi jedynie w przypadku, gdy brak kredytu nie wynika z zaniedbań ze strony kupującego.

Kluczowe jest precyzyjne sformułowanie klauzul w umowie, aby uniknąć potencjalnych problemów w razie niepowodzenia transakcji.

 

Michał Kozicki –  agent nieruchomości w Raciborzu.

Sprzedaż nieruchomości to zazwyczaj czasochłonny i skomplikowany proces. Odpowiednia wycena, księgi wieczyste pełne niespodzianek, formalności w Urzędach, strategia sprzedaży, negocjacje – to tylko kilka z głównych punktów na drodze do szczęśliwego finału. Łatwo popełnić błędy jeśli nie robimy tego na co dzień.

Jeśli myślisz o sprzedaży nieruchomości w Raciborzu lub okolicach, zachęcam do skorzystania z bezpłatnej konsultacji. Odpowiem na wszystkie pytania i wątpliwości. Jeśli uznasz, że chcesz skorzystać z mojej pomocy, otrzymasz wsparcie na każdym etapie, od A do Z.