umowa dożywocia

Umowa dożywocia – co warto o niej wiedzieć?

Myślisz o zakupie nieruchomości na rynku wtórnym? Czy wiesz, że jeśli nie zadbasz o kwestie prawne, może się okazać, że nieruchomość, którą zamierzasz kupić jest objęta umową dożywocia? W poniższym artykule dowiesz się najważniejszych rzeczy na jej temat.

Czym jest umowa dożywocia?

Umowa dożywocia polega na przeniesieniu własności nieruchomości z zapewnieniem poprzedniemu właścicielowi prawa do dalszego zamieszkiwania. To sposób na zapewnienie spokojnej starości osobom starszym, które mają niskie dochody. W zamian za przekazanie nieruchomości otrzymują oni dożywotnią opiekę i utrzymanie. Po zawarciu umowy zbywca lokalu staje się dożywotnikiem, a nabywca jest zobowiązany do wywiązania się z umowy.

Na czym polega dożywotnie utrzymanie?

Strony mogą indywidualnie ustalić, jakie warunki będzie zakładać umowa dożywocia. W przypadku braku takiego ustalenia obowiązują zapisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim, dożywotnie utrzymanie oznacza, że osoba przyjmująca zbywcę jako domownika, zobowiązuje się do zapewnienia mu wyżywienia, ubrania, dostarczania światła i opału oraz zapewnienia mu odpowiedniej pomocy, a także pielęgnowania w przypadku choroby. Ponadto, w ramach umowy dożywocia, osoba ta musi zapewnić pogrzeb zmarłemu z własnych środków, zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

Umowa dożywocia – jak wygląda jej przygotowanie?

Umowa dożywocia musi być przygotowana w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty podatku PCC (2%). Dokument powinien zawierać przeniesienie prawa własności nieruchomości oraz określenie zobowiązań nabywcy wobec dożywotnika. Po podpisaniu umowy na nabywcę przechodzi własność nieruchomości.

Należy pamiętać, że umowa dożywocia to umowa cywilnoprawna, a jej zawarcie wymaga zachowania formalności i spełnienia określonych warunków, w tym wyrażenia zgody przez spadkobierców, jeśli nieruchomość ma być przekazana przez dożywotnika w drodze darowizny lub w testamencie.

Jakie dane powinna zawierać umowa dożywocia?

  • Przedmiot umowy – informacje o nieruchomości,
  • Dane obu stron – miejsce zamieszkania, PESEL itd.,
  • Datę przekazania nieruchomości.

Do umowy dożywocia należy dołączyć dokumenty potwierdzające nabycie nieruchomości, numer księgi wieczystej i zaświadczenie o braku zaległości w opłatach. W przypadku domów ważny jest też wypis z rejestru gruntów, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.

O tym warto pamiętać

Na szczęście w dzisiejszych czasach tego typu informacje muszą być wpisane do działu III księgi wieczystej. Warto jednak pamiętać, że przed 1991 r. nie było takiej konieczności. Z tego względu, przy zakupie starszych nieruchomości trzeba tym bardziej uważać, sprawdzać i zabezpieczać się na ewentualne przeszkody. Przede wszystkim, zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę, poproś zaufanego agenta nieruchomości lub notariusza o sprawdzenie nieruchomości pod tym kątem.

 

Michał Kozicki –  agent nieruchomości w Raciborzu.

Sprzedaż nieruchomości to zazwyczaj czasochłonny i skomplikowany proces. Odpowiednia wycena, księgi wieczyste pełne niespodzianek, formalności w Urzędach, strategia sprzedaży, negocjacje – to tylko kilka z głównych punktów na drodze do szczęśliwego finału. Łatwo popełnić błędy jeśli nie robimy tego na co dzień.

Jeśli myślisz o sprzedaży nieruchomości w Raciborzu lub okolicach, zachęcam do skorzystania z bezpłatnej konsultacji. Odpowiem na wszystkie pytania i wątpliwości. Jeśli uznasz, że chcesz skorzystać z mojej pomocy, otrzymasz wsparcie na każdym etapie, od A do Z.