Czym jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny to forma wynajmu nieruchomości mieszkalnych, która umożliwia właścicielom zabezpieczenie swoich praw i daje lepszą ochronę przed potencjalnymi problemami z nieuczciwymi najemcami niż w przypadku standardowej umowy. Pomimo nieco bardziej złożonej procedury zawarcia umowy, ta forma najmu może zapewnić szybką egzekucję komorniczą w przypadku konieczności wydalenia lokatora, który nie przestrzega warunków umowy.

Jednym z najczęstszych mitów wokół najmu okazjonalnego jest przekonanie, że właściciel ma kontrolę absolutną i może bezkarnie wyrzucić najemcę bez uzasadnionego powodu. Nie jest to jednak prawdą. Chociaż niektóre przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów nie mają zastosowania do najmu okazjonalnego, to uczciwy najemca, który przestrzega umowy i płaci czynsz w terminie, nie musi się obawiać niespodziewanej eksmisji.

Kto może skorzystać z najmu okazjonalnego?

Umowę najmu okazjonalnego mogą zawierać jedynie właściciele lokali przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że nieruchomości użytkowane na cele usługowe nie podlegają tej formie najmu. Podobnie, nie jest możliwy podnajem nieruchomości w formie najmu okazjonalnego. Ta forma najmu dotyczy wyłącznie najmu prywatnego, nie jest dostępna dla firm lub osób działających zawodowo w zakresie wynajmu nieruchomości.

Dodatkowe warunki umowy najmu okazjonalnego

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga spełnienia kilku dodatkowych formalności.

Najemca musi dostarczyć:

  • zaświadczenie ze wskazaniem mieszkania lub domu zastępczego, do którego najemca będzie mógł się wyprowadzić, jeśli nie będzie przestrzegał warunków umowy i zostanie wezwany do opuszczenia lokalu. W praktyce najczęściej podaje się nieruchomość kogoś z rodziny, przyjaciół czy znajomych,
  • zgodę właściciela mieszkania lub domu zastępczego, który wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy pod jego dachem, jeśli do tej sytuacji dojdzie. Konieczne jest wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości zastępczej, w celu weryfikacji jej właściciela,
  • oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym najemca dobrowolnie zobowiązuje się do opróżnienia lokalu w wyznaczonym terminie. Do sporządzenia tego aktu notarialnego, notariusz będzie potrzebował dwóch wymienionych wyżej załączników

Ponadto umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy 10 lat.

Wynajmujący ma obowiązek zgłoszenia umowy do Urzędu Skarbowego w terminie do 14 dni od dnia obowiązywania umowy.

Kaucja przy najmie okazjonalnym

Tak jak w przypadku klasycznej umowy najmu, tak przy najmie okazjonalnym wynajmujący również pobiera od najemcy kaucję. Kaucja pełni funkcję zabezpieczenia na wypadek wyrządzonych przez najemcę szkód w lokalu. Kaucja zabezpieczająca nie może przekraczać 6-krotności miesięcznego czynszu i podlega zwrotowi po zakończeniu umowy, pod warunkiem, że mieszkanie i jego wyposażenie na koniec umowy zostaną zaakceptowane przez wynajmującego.

Możliwość wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego

Według przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, wynajmujący ma prawo wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego w przypadku:

  • jeżeli najemca używa mieszkania w sposób sprzeczny z umową, dopuszcza się do powstania szkód w lokalu lub pomimo pisemnego upomnienia wykracza przeciwko porządkowi domowemu, utrudniając życie innym mieszkańcom budynku,
  • zwleka z zapłatą i nie uregulował czynszu przez co najmniej trzy okresy płatności,
  • podnajmuje lokal lub jego część bez zgody właściciela,
  • jeśli podczas trwania umowy najmu utracił możliwość zamieszkania w lokalu zastępczym i nie dostarczył oświadczenia ze wskazaniem innego lokalu.

Podsumowanie

Najem okazjonalny jest skutecznym narzędziem ochrony praw właścicieli nieruchomości mieszkalnych. Choć wymaga pewnych dodatkowych formalności i nie każdy najemca może taką umowę podpisać, to umożliwia szybkie rozwiązanie problemów w przyszłości.

 

Michał Kozicki –  agent nieruchomości w Raciborzu.

Sprzedaż nieruchomości to zazwyczaj czasochłonny i skomplikowany proces. Odpowiednia wycena, księgi wieczyste pełne niespodzianek, formalności w Urzędach, strategia sprzedaży, negocjacje – to tylko kilka z głównych punktów na drodze do szczęśliwego finału. Łatwo popełnić błędy jeśli nie robimy tego na co dzień.

Jeśli myślisz o sprzedaży nieruchomości w Raciborzu lub okolicach, zachęcam do skorzystania z bezpłatnej konsultacji. Odpowiem na wszystkie pytania i wątpliwości. Jeśli uznasz, że chcesz skorzystać z mojej pomocy, otrzymasz wsparcie na każdym etapie, od A do Z.